Hoppa till huvudinnehåll

Basplattform för databearbetning och analys

AI Sweden, Statistics Sweden och Örebro universitet skapar en basplattform för databearbetning och analys. Målet är att accelerera etableringen av nya data-labbar där olika aktörer kan samarbeta och dela kunskap.

Base platform for data processing and analysis project

På grund av samhällets digitalisering finns det en överflöd av datakällor. För att bearbeta och analysera all denna data behövs nya data-labbar. AI Sweden, tillsammans med Statistics Sweden och Örebro universitet skapar därför en basplattform för databearbetning och analys. Basplattformen kan användas för att snabbt etablera nya data-labbar där olika aktörer kan samarbeta och dela kunskap.

Utmaningar

Den snabba digitaliseringen av samhället innebär att dataekosystemet ständigt utvidgas med nya datakällor. För att kunna utnyttja de nya datakällorna behövs stöd för bearbetning och analys av data. Dataekosystemet sträcker sig naturligtvis över både organisatoriska och geografiska gränser. Som ett resultat behöver vi anpassa var och hur data analyseras så att det baseras på tillgänglig data samtidigt som samhällsutmaningar hanteras. Allt oftare kommer samarbeten kring databearbetning och analys att involvera flera aktörer från både offentliga och privata sektorer. Samtidigt blir frågor om sekretess, säkerhet, datakvalitet och etik allt viktigare i takt med att datamängden ökar.

Syfte

Huvudfokus för basplattformen är att stödja det gemensamma behovet av bearbetning och analys, inklusive AI och maskininlärningsmetoder. Basplattformen kommer att göras tillgänglig genom containerteknologi för att öka justerbarheten av lösningar och möjliggöra för fler organisationer, med olika infrastrukturella och konfidentiella villkor, att skapa data-labbar. Tillsammans med stöd för bearbetning och analys, fokuserar basplattformen på att möjliggöra skapandet av högkvalitativa, tillförlitliga analyser och modeller.

Projektet kommer att behandla följande frågor:

  • Hur kan etableringen av nya data-labbar förenklas?
  • På vilka sätt kan data-labbar stödja kvaliteten och säkerheten i dataanalys?
  • Hur kan vi möjliggöra för flera aktörer att samarbeta i ett data-labb?
  • Hur kan kompetens och erfarenhet, bästa praxis, färdiga maskininlärningsmodeller, checklister, etc. paketeras och göras tillgängliga när nya data-labbar skapas?

Förväntade resultat

  • Förenkla bearbetning och analys av data för organisationer.
  • Stödja initiativ som syftar till att bearbeta och analysera öppna datamängder som finns tillgängliga genom, t.ex., dataportal.se.
  • Stödja bearbetning och analys av datamängder som finns inom olika organisationer.
  • Genom att bygga på väletablerade, öppna initiativ kommer projektet att leverera en basplattform för bearbetning och analys som kan användas som en språngbräda för att snabbt etablera nya data-labbar. På lång sikt kan projektets resultat bli en del av den gemensamt förvaltade digitala infrastrukturen ENA, skapad av Myndigheten För Digital Förvaltning.

Fakta

Projektet koordineras av Statistics Sweden, tillsammans med AI Sweden och Örebro Universitet. Det pågår från november 2021 till november 2023.

Kontakt

Max Petersson
Max Petersson
Senior Tech Lead