Hoppa till huvudinnehåll

AI Ethics Lab

Syftet med det svenska AI Ethics Lab är att ge vägledning och stöd i implementeringen av etik i AI-utveckling.

A picture showing a close-up from a meeting room with a computer and hands

Klinisk medicin har historiskt sett ignorerat kön, ras och geografisk mångfald. Det innebär att de data som för närvarande används för att träna algoritmer för medicinsk diagnos riskerar att vara fördomsfulla, och att AI-lösningarna till och med förstärker denna snedvridning över tid. Till exempel riskerar algoritmer för upptäckt av hudcancer att vara mindre exakta när de används på mörkhyade patienter, eftersom de tränas på bilder av ljushyade individer.

I ett försök att ta upp etiska aspekter som denna, har en rad checklister och riktlinjer för pålitlig och etisk AI producerats av både offentliga beslutsorgan, industrin och akademiska institutioner. Att implementera dessa riktlinjer och föra dem till praktiskt bruk visar sig dock ofta vara en utmaning. AI Sweden har därför startat det svenska AI Ethics Lab med syftet att hjälpa till att accelerera AI-etik i Sverige från abstrakta riktlinjer till praktisk tillämpning.


De medlemmar som har utsetts till denna grupp är följande

Anna Nordell Westling, Sana Labs
Daniel Akenine, Microsoft
Evelina Anttila, Peltarion
Helena Thybell, Save the Children
Katarina Gidlund, Mid Sweden University
Louise Callenberg, PublicInsight
Magnus Boman, KTH Royal Institute of Technology and Karolinska Institutet
Martin Engström, Region Halland
Sara Övreby, Google
Stefan Larsson, Lund University
Theodor Andersson, Agency for Digital Government


Syftet med det svenska AI Ethics Lab är att ge vägledning och stöd i implementeringen av etik i AI-utveckling.


Ladda ner mötesanteckningarna och de strategiska insikterna: 
maj 2021
september 2021
november 2021

AI Ethics Lab initierades av AI Sweden och medlemmarna utsågs av AI Swedens styrkommitté. Detta var ett pilotprojekt 2021.

Kontakt

A picture of Karin Vajta Engström
Karin Vajta Engström
Head of Communications
+46 (0)73-058 09 94