Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

A picture with long exposure showing lights from cars driving at night in a city scape

AI Driven Mobilitet

Pilotprojektet 'AI-driven mobilitet' fungerar som en dedikerad komponent för att accelerera användningen av AI bland olika aktörer i det svenska mobilitetsekosystemet.
A picture showing a close-up from a meeting room with a computer and hands

AI Ethics Lab

Syftet med det svenska AI Ethics Lab är att ge vägledning och stöd i implementeringen av etik i AI-utveckling.
A leaf forest with grass

AI for a deep green transition

Hur kan AI påskynda den gröna omställningen? AI Sverige går samman med WWF Sverige för att utforska detta.
A leaf forest with grass

AI for a deep green transition

Hur kan AI påskynda den gröna omställningen? AI Sverige går samman med WWF Sverige för att utforska detta.
Three young professionals in a meeting

AI for Impact: Uppmaning till sociala entreprenörer och icke vinstdrivande organisationer

AI Sweden driver med finansiering från Google.org projektet AI for Impact som ska stärka svenska sociala entreprenörer och icke vinstdrivande organisationer som verkar för social hållbarhet. Under...
An image showing beautiful snowy mountain tops and a semi frozen lake

AI i klimatets tjänst

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och våra samhällen behöver brådskande anpassa sig. Samtidigt är artificiell intelligens (AI) ett av de främsta verktygen för exponentiellt...
A person sitting on a park bench reading a newspaper

AI Innovation för Medieindustrin

Medieindustrin och AI är ett pilotprojekt avsett att initiera samarbete mellan medieorganisationer, AI Sweden, och innovationsplattformen Medier & demokrati. Målet är att etablera och accelerera AI...
four interested and happy children in a forest setting looking at something on the ground

AI och barn

När vi använder och utvecklar AI-lösningar måste vi överväga barns rättigheter för att skydda och stödja våra yngsta medborgare. Som en av 15 utvalda piloter globalt, samarbetar tre svenska kommuner...
AI-satsning för västsvenska små och medelstora företag

AI-satsning för västsvenska små och medelstora företag

Hur kan mindre företag använda AI för att skapa bättre affärer? Oavsett vilken sorts företag du arbetar i - producerande företag och tjänsteföretag - finns det stor nytta att hämta i att börja...
flying birds, a high cliff by the sea and in the background a red wooden house

Baltic Seabird Hackaton

Sillgrisslor återvänder till samma klippavsats på Stora Karlsö, utanför Gotland varje vår, för att lägga ägg och uppfostra sina kycklingar. I år filmades de under sina vår månader och det omfattande...
flying birds, a high cliff by the sea and in the background a red wooden house

Baltic Seabird Hackaton

Sillgrisslor återvänder till samma klippavsats på Stora Karlsö, utanför Gotland varje vår, för att lägga ägg och uppfostra sina kycklingar. I år filmades de under sina vår månader och det omfattande...
Base platform for data processing and analysis project

Basplattform för databearbetning och analys

AI Sweden, Statistics Sweden och Örebro universitet skapar en basplattform för databearbetning och analys. Målet är att accelerera etableringen av nya data-labbar där olika aktörer kan samarbeta och...
A picture of hands applying white chalk

Data Readiness Lab

Data Readiness Lab erbjuder en samarbetsmiljö och bidrar med kompetenser, verktyg, ramverk och resurser för att öka dataförberedelse och datamognad bland aktörer inom både offentlig och privat sektor.
DataRätt InnoVation (DRIV) projekt

DataRätt InnoVation (DRIV) 2021-2023

Projektet DataRätt Innovation (DRIV) har haft som målsättning att skapa förutsättningar för att på ett effektivt och korrekt sätt hantera juridiska frågor som aktualiseras i forsknings- och...
DeployAi logo on a turquoise background

DeployAI

Projektet DeployAI ska bygga, driftsätta och lansera en fullt operativ AI-on-demand-plattform (AIoDP) som främjar pålitliga, etiska och transparenta europeiska AI-lösningar för användning inom...
Digital Forensics Sweden Project

Digital Forensics Sweden

AI Sweden samarbetar med nätverket Digital Forensics Sweden för att undersöka hur AI kan användas inom digital forensik.
Zenseact Edge AnnotatationZ Dataset

Edge AnnotationZ Challenge

AI Sverige, Zenseact, RISE, Lunds universitet, Chalmers Industriteknik och Univrses, i samarbete med CGit och MobilityXLab, bjöd in AI-communityn att arbeta med en av de centrala utmaningarna inom...
A woman standing by a desk in fromt of her computer

En gemensam digital assistent för offentlig sektor

AI Sweden med partners utvecklar en digital assistent för offentlig sektor som bygger på AI-teknik. Målet är att underlätta textbaserade arbetsuppgifter för att frigöra tid för mer meningsfulla och...
Cars connected as an illustration of federated fleet learning

Federated Fleet Learning

Som ett resultat av att regler och lagar kring datadelning, säkerhet och lagring förändras, förväntas nuvarande metoder för modellträning att stå inför ökade utmaningar. Målet med detta projekt är att...
Federated Learning In Banking

Federerad maskininlärning i banksektorn

Penningtvätt utgör ett betydande samhällshot eftersom det möjliggör för brottslingar att utnyttja illegala medel, underminerar allmänhetens förtroende och skadar det finansiella systemet. För att...
Photo in black and white of trucks on a parking lot seen from above

FormAI

FormAI utforskar användningen av generativ AI i kombination med formell verifiering för att utveckla säker och pålitlig programvara inom fordonsområdet.
Scrabble tiles tumbling in the air, each spelling out the letters and symbols of GPT-SW3

GPT-SW3

AI Sweden, tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language, utvecklar en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken, främst svenska.
GPT-SW3 graphic showing input by public sector, industry, startups and academia

GPT-SW3 valideringsprojekt

Kan en storskalig svensk generativ språkmodell sänka tröskeln för att använda avancerade språkmodeller för att lösa textbearbetningsuppgifter inom en mängd olika sektorer och användarfall?
Impact Innovation: Prevention 360

Impact Innovation: Prevention 360

Prevention 360 är en förstudie av AI Sweden tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient. Vänligen notera: Detta projekt är avslutat