Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Medicinska Språkdata-labbet

En omfattande mängd medicinsk textdata produceras inom svensk sjukvård, tandvård och life science-sektor. Svenska Medicinska Språkdata-labbet siktar på att utveckla språkmodeller för medicinska domäner för att extrahera insikter från denna data.

One caregiver and a care taker smiling and talking by the bed

Syfte

Natural Language Processing (NLP) har potentialen att ge insikter från de stora mängder medicinsk textdata som genereras dagligen inom svensk sjukvård och life science-sektor. Mönster och koncept som idag tycks vara dolda i denna ostrukturerade data skulle kunna tas fram genom att applicera medicinsk NLP. Genom att söka, analysera och tolka datamängderna kan dessa insikter ge oss en djupare förståelse för sjukvårdskvalitet, förbättra praxis och uppnå bättre resultat för patienterna.

Svenska Medicinska Språkdata-labbet siktar på att utveckla medicinska språkmodeller och öka tillgängligheten till medicinsk data. Detta hanteras i enlighet med de etiska, juridiska och tekniska processer som krävs för att hantera känslig medicinsk data i textform. Modellerna utvecklas för applikationer inom sjukvård, tandvård och datadriven forskning och innovation inom life science-sektorn.

De initiala användningsfallen i projektet tillhandahålls av intressenterna och dataägarna i projektet. De vägledande kriterierna för projektet baseras på den potentiella nyttan, slutanvändarna och personlig integritet.

Etableringen av en nationell kunskapsnod inom NLP började med Svenska Språkdata-labbet. Modeller, metoder och resultat specifika för den medicinska domänen kommer att delas under projektets gång.

Projektteam

Projektet samordnas av Sahlgrenska Science ParkPeltarion, och RISE (Research Institutes of Sweden). AI Sweden är den expertresurs som projektet har. Intressenterna och dataägarna är Region Halland, Folktandvården Västra Götalandsregionen, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den initiala intressegruppen består av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Essity Hygiene and Health AB, och Språkbanken vid Göteborgs universitet. En referensgrupp bestående av organisationer från partnerorganisationers nätverk kommer också att inrättas.

AI Sweden ansvarar för kartläggningen av procedurer för att göra data och modeller tillgängliga samt för distributionen av resultaten.

Resultat

NLP in the Swedish Medical Language Data Lab 
Här kan du läsa en beskrivning av tekniken NLP, och en sammanfattning av resultat, modeller och metoder som används för NLP-analys av medicinska hälsoregister i Region Halland och Folktandvården Västra Götaland. Producerat av RISE och Peltarion.

Techlaw NLP artikel och Techlaw webinar bilder
Översikt över utvalda rättsliga aspekter angående persondata vid träning av NLP-modeller med patientjournaltexter. Syftet med denna artikel är att belysa användningen av anonymiserade patientjournaler för att träna NLP-modeller hos en offentlig hälso- och sjukvårdsleverantör.Finansierad av Region Halland och producerad av advokatbyrån TechLaw i samarbete med AI Sweden.

Fakta

ProjektpartnersSahlgrenska Science ParkRegion Halland, Folktandvården Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetet, Peltarion, RISE

Projektet samordnas av Sahlgrenska Science Park. 

Projektperiod: december 2019 - december 2021 

Kontakt

Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09