Hoppa till huvudinnehåll

Road Data Lab

Det finns många olika intressenter på vägarna. Många av dem samlar in stora mängder data för olika ändamål, såsom autonom körning, kartor och navigering, tidtabeller för kollektivtrafik, underhåll och planering av infrastruktur, etc.

a light coloured car pictured from above driving through a forest

Bakgrund

Det finns många potentiella fördelar och möjligheter till innovation om data från olika källor kombineras och görs tillgängliga för andra, t.ex. mer exakt planering av vägunderhåll, bättre förståelse för trafikflöden, förbättrad säkerhet, etc.

Men att integrera och sammanföra data från olika intressenter är tråkigt och tidskrävande - ibland med juridiska hinder också.

Syfte

Projektets mål är att tillhandahålla en plattform som stöder bidrag och integration av data från olika källor. Målet är att arbeta med en sådan integration, genom att etablera en samarbetsplattform, tillhandahålla en teknisk infrastruktur som möjliggör innovation och lärande, juridisk grund som stöder olika licenser. Den kommer också att fungera som en kunskapsgrund för hur man arbetar med de olika datakällorna relaterade till vägar.

Data Factory hos AI Sweden kommer i detta projekt att tillhandahålla en infrastruktur där data kan kombineras, analyseras och lagras, inklusive kunskap om datamodellering.

Fakta

Projektpartners: Zenseact (tidigare Zenuity), AI SwedenRISELund University och Chalmers Industriteknik

Referensgrupp: Volvo Technology ABAsta ZeroSAFERLunds kommun, och Trafikverket. Projektet finansieras av  Vinnova. Projektet koordineras av  RISE.

Projektperiod: 201911-202111

Kontakt

A picture of Thomas Olsson
Thomas Olsson
Project Manager
+46 10 228 43 85
Beatrice Comoli
Beatrice Comoli
Administrative Lead Data Factory
+46 (0)70-146 09 64