Hoppa till huvudinnehåll

AI Innovation för Medieindustrin

Medieindustrin och AI är ett pilotprojekt avsett att initiera samarbete mellan medieorganisationer, AI Sweden, och innovationsplattformen Medier & demokrati. Målet är att etablera och accelerera AI och datadriven journalistik, affärs-, produkt- och produktionsutveckling.

A person sitting on a park bench reading a newspaper

Artificiell Intelligens (AI) är en teknologi som får ökande betydelse för innovation och utveckling. Medieindustrin är inget undantag och initiativet främjar samarbete mellan medieföretag och AI Innovation of Sweden med Medier & demokrati som plattform. Målet är att etablera och accelerera medierelaterad, konkurrensneutral teknologisk utveckling med fokus på AI och datadriven journalistik, samt affärs-, produkt- och produktionsutveckling.

Ambitionen är långsiktig, men initiativet är initialt planerat att löpa mellan december 2019 och juni 2021. Medieföretagen kommer att leda förstudier och projekt tillsammans och kommer även att ha möjlighet att delta i andra sektorsövergripande initiativ. Initiativet finansieras av Vinnova och de deltagande medieföretagen.

Fakta

Deltagare: Medier & demokratiHall MediaStampen MediaSveriges Television, och AI Sweden.
Finansiering: Initiativet finansieras av Vinnova och de deltagande företagen.
Period: december 2019 - june 2021

 

 

Kontakt

A picture of Anders Thoresson
Anders Thoresson
Communication Strategist
+46 (0)70 031 86 05