Hoppa till huvudinnehåll

AI och barn

När vi använder och utvecklar AI-lösningar måste vi överväga barns rättigheter för att skydda och stödja våra yngsta medborgare. Som en av 15 utvalda piloter globalt, samarbetar tre svenska kommuner, stödda av AI Sweden och Lunds Universitet, för att stresstesta och ge input till nästa iteration av en global policyguide om AI och barn av UNICEF. Parallellt ser en nationell förstudie på hur man kan etablera ett gynnsamt ekosystem för att främja barns rättigheter inom AI-utveckling och policy.

four interested and happy children in a forest setting looking at something on the ground

I september förra året publicerade UNICEF "AI för barn", en policyguide för att skydda barns rättigheter i AI-utveckling. Kommunerna Malmö, Helsingborg, och Lund utvärderar UNICEFs policyriktlinjer genom att tillämpa dem på befintliga policies, pågående projekt och koncept.

Helsingborgs stad utvärderar sin chatbot Laiban. Laiban används redan i kommunala daghem, och svarar på barns dagliga frågor om måltider, lektider, hämtningstider och mer. Den är utformad för att komplettera lärarnas roll, vilket möjliggör för barn att utvecklas självständigt. Staden utforskar AI-möjligheter för att utöka chatbotens räckvidd, med barnens rättigheter i centrum. Är det möjligt att använda AI för att utveckla en plattform för att objektivt bedöma barns utveckling? Tillgänglighet, självständighet och social och miljömässig hållbarhet är centrala fokusområden.

Lunds kommun utvärderar UNICEFs policyrekommendationer mot deras befintliga policies. Detta kommer att informera vilka arbetsprocesser som skulle gynnas av att tillämpa AI. Ett av de realtidsprojektkandidaterna i Lund är designen av en ny lekplats. Hur kan AI uppmuntra mer rörelse och mer lek? Eller främja inkludering, jämlikhet och integritet? Teamet tillämpar principerna som definieras i policyguiden AI för barn redan i konceptutvecklingen.

Malmö stad utvärderar sin stadsplaneringsprocess för att säkerställa att den är barncentrerad. Hur kan vi använda AI för att utveckla vår stad för att bättre svara på barnens behov? Barns utveckling, inkludering, rättvisa och säkerhet är centrala principer som utvärderas.

I en parallell nationell förstudie, delvis finansierad av Vinnova, engagerar sig AI Sweden, Lunds Universitet och Mobile Heights med relevanta offentliga och privata organisationer för att etablera ett gynnsamt ekosystem för att främja barns rättigheter inom AI-utveckling och policy. Med insikter från de tre UNICEF-pilotstudierna och i dialog med intressenter och experter på tvärs av olika sektorer, bygger teamet ett starkt nätverk och ett förslag om hur man ska organisera frågan på nationell nivå genom att aktivera AI-ekosystemet. Hur samarbetar vi och delar kunskap och erfarenhet för att accelerera AI-lösningar som beaktar barnets perspektiv och behov?

AI Sweden bidrar med kunskap och expertis, samt underlättar utvärderingsprocessen med UNICEF.

Slutlig input kommer att presenteras för UNICEF under juli-september 2021 och resultaten kommer att analyseras av forskare vid Lunds Universitet, med fynd som inkluderas i framtida läroplaner. 

Under hösten 2021 kommer fynd och resultat att presenteras vid nationella och globala evenemang.

De andra pilotprojekten som bidrar med input till UNICEFs policyriktlinjer inkluderar Regeringen i Rwanda, Alan Turing Institute, UK, Helsingfors Universitetssjukhus, Finland, H&M Group, Sverige, och Honda Research Institute Japan, för att nämna några. Läs mer om UNICEFs pilotfallstudier här

Fakta

Projektet är ett samarbete mellan AI Sweden, Lunds Universitet, och städerna Malmö, Helsingborg, och Lund.

Projektperiod: september 2020 - september 2021.