Hoppa till huvudinnehåll

AI Driven Mobilitet

Pilotprojektet 'AI-driven mobilitet' fungerar som en dedikerad komponent för att accelerera användningen av AI bland olika aktörer i det svenska mobilitetsekosystemet.

A picture with long exposure showing lights from cars driving at night in a city scape

Syfte

Genom att sammanföra AI-experter och evangelister med företag i mobilitetssektorn och organisationer som arbetar med samhälleliga utmaningar och behov, har AI-driven mobilitetsprojektet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer och effektivisera befintliga processer.

Det allmänna syftet med AI-driven mobilitet är:

  • Att identifiera och förverkliga kortsiktiga möjligheter och användningsfall för utveckling och tillämpning av AI; därigenom accelerera implementeringen av innovativa lösningar
  • Att aktivt identifiera långsiktiga möjligheter att lösa samhälleliga utmaningar, och att stärka konkurrenskraften för svenska företag
  • Att stärka AI-kompetensen inom mobilitetssektorn, och delningen av kunskap mellan partners, projekt och aktiviteter
  • Att följa och kommunicera internationella bästa praxis och framstående exempel, att etablera kontakter med ledande internationella miljöer, och att attrahera relevant expertis för att stärka det svenska ekosystemet

Bakgrund

Drive Sweden har undersökt hur AI kan bidra till visionen att "Sverige tar en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och varor som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla" och utvecklat en AI-strategi. I strategin identifieras flera områden som kan utvecklas till nya forsknings- och innovationsprojekt.

AI-driven mobilitet syftar till att omvandla dessa områden till konkreta projekt och lösningar. AI-strategin lyfter även fram ett allmänt behov av att öka kunskapen om AI inom mobilitetssektorn och betonar vikten av att se på systemperspektivet inom området - två perspektiv som också kommer att behandlas i projektet. Läs mer om AI-strategin 'AI som en möjliggörare för säker och hållbar mobilitet' här.

Projektstyrning

AI-driven mobilitet kommer att utvecklas i nära samarbete mellan nyckelspelare från alla delar av samhället och kommer att ledas gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Drive Sweden's och AI Sveriges mål och aktiviteter delar flera överlappande aspekter, och genom att arbeta tillsammans skapar vi synergieffekter för alla inblandade, inte minst för partners och finansiärer. CLOSER - den svenska samarbetsplattformen för kunskap och innovation för ökad effektivitet för godstransporter - kommer också att delta i projektet, för att skapa ytterligare synergieffekter inom logistiksektorn.