Hoppa till huvudinnehåll

Över 150 ledare vid Future of Democracy Summit

torsdag, juli 13, 2023

Den 29-30 maj hölls den tredje upplagan av Future of Democracy Summit i Göteborg. Mer än 150 ledare och beslutsfattare från akademi, industri, media, offentlig sektor och civilsamhälle samlades för rundabordsdiskussioner som fokuserade på att tackla de dubbla övergångarna av vår tid: den digitala och den gröna.

 A photograph taken at a conference with a dark color palette

Future of Democracy initierades 2021 av AI Sweden och Medier och Democracy med syftet att samla och skapa en plattform för sektorsöverskridande kunskap om digitalisering, teknik, innovation och demokrati. Den första konferensen hölls i oktober 2021 med fokus på hur teknik kan säkerställa rättvis vård och välfärd över hela Sverige och vilka åtgärder som krävs för att skydda medborgarnas integritet och förtroende i digitaliseringsprocessen.

"Vi samlades i en liten grupp i november, och jag ställde frågan: Kommer vi att vilja diskutera AI och demokrati igen? Då kom Chat-GPT och förvånade världen. AI har gått från att vara ett ämne för de mest insatta individerna till att bli en hushållsdiskussion under de senaste sex månaderna. Det har aldrig känts mer relevant att prata om teknisk utveckling och demokrati. Vår utgångspunkt var också den dubbla övergången, nämligen de gröna och digitala transformationerna. Med flera nyligen publicerade och oroande klimatrapporter under de senaste sex månaderna var det naturligt att adressera båda perspektiven, särskilt eftersom teknisk utveckling är en förutsättning för att framgångsrikt hantera klimatövergången", säger Karin Hübinette, projektledare för Future of Democracy.

Konferensens format bestod av föreläsningar och blandades med rundabordsdiskussioner. 

Se alla inspelningarna

 

Om

Partners till Future of Democracy Summit 2023 är AI Sweden, Medier och Democracy, Västragötalandsregionen, Göteborgs universitet, Microsoft, Google, Internetstiftelsen och Singula.

Läs mer om Future of Democracy