Hoppa till huvudinnehåll

Förnyad AI-mognadsmätning stärker Östgötatrafikens strategiska utveckling

måndag, juni 17, 2024

Östgötatrafiken genomförde nyligen sin andra AI-mognadsmätning i samarbete med AI Sweden, och det blev tydligt att man tagit flera kliv framåt sedan första mätningen. Genom AI-mognadsmätning kan organisationer kartlägga sina styrkor och svagheter i användningen av AI, vilket är avgörande för att kunna utveckla en effektiv strategi och implementera tekniken på ett framgångsrikt sätt.

“Det är kul att se hur mycket som hänt hos Östgötatrafiken sedan förra mätningen; flera pilotprojekt och en tydligt ökad datamognad. Det var tydligt i workshopen att förutsättningarna är goda för att kunna nyttja AI på bred front!” säger Astrid Sjögren, projektledare på AI Sweden.

Ongoing workshop showing Astrid Sjögren presenting in front of team Östgötatrafiken

Astrid Sjögren, AI Sweden, talar under workshopen.

Som ett första steg skickades en enkät ut till olika avdelningar på Östgötatrafiken, inklusive ledningsgruppen, IT-förvaltningen, kollektivtrafiksektorn och marknadsavdelningen. Resultaten från enkäten analyserades sedan under en gemensam workshop ledd av projektledare Astrid Sjögren och AI Change Agent Lucas Ambjörn, båda från AI Sweden. Workshopen gav en klar bild av hur en tydlig AI-strategi kan förbättra förståelsen för tekniken inom organisationen och hur den bäst kan implementeras.

A group of people (Staff from Östgötatrafiken) around a conference table

Workshop: Östgötatrafiken och AI Sweden

"Vi är i starten på vår AI-resa och vissa av frågorna i mätningen var därför naturligt svåra att ta ställning till. En lärdom är att inte fokusera på de enskilda frågorna, vilket blev tydligt vid den uppföljande workshopen. Mognadsmätningen tillsammans med uppföljningen var både kompetenshöjande inom AI och gav oss insikter vad vi behöver göra för aktiviteter för att fortsätta vår resa," säger Therese Furhoff, Stabschef Östgötatrafiken.

A portrait of a woman named Therese Furhoff

Therese Furhoff

Resultaten visade bland annat en tydlig progression sedan förra mätningen, som genomfördes 2022. Kommunikation och ökad förståelse för AI identifierades som nyckelfaktorer för vidare utveckling inom organisationen. Det långsiktiga målet är att höja AI-kompetensen brett bland personalen, vilket ska göra Östgötatrafiken till en ledande aktör inom branschen när det gäller användningen av AI inom kollektivtrafiken.

Läs mer om AI Swedens mognadsmätningsverktyg

Läs mer om vad AI Swedens östra nod arbetar med

För mer information, kontakta

Astrid Sjögren
Astrid Sjögren
Project Manager
+46 (0)70-812 95 72
A picture of Sara Karlsson
Sara Karlsson
Ecosystem and Partner manager: SMEs
+46 (0)72-406 80 52

Du kanske också är intresserad av:

Become partner text in yellow on blue background
Intresserad av att bli en partner till AI Sweden? Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi...
AI Maturity Assessment
Att bygga en organisation som är mogen nog att börja använda AI på ett bra sätt kan verka som en...
White text 'AI-kompassen' on dark blue background
AI-kompassen är din vägvisare på AI-resan. Det är ett nytt verktyg som kommer att hjälpa svenska...
Focus Group Law - Network for legal questions
Forskning pekar på att bristen på AI-kompetens i organisationer har en betydande negativ effekt på...
Stockholm location
Ökningen av AI-tillämpningar leder till en snabb ökning av efterfrågan på AI-experter. Näringslivet...