Hoppa till huvudinnehåll

Den senaste utvecklingen inom decentralized learning

tisdag, maj 7, 2024

Hur maximerar man värdet med AI på kort sikt? I sin keynote på AI Swedens event The Latest Advancements in Decentralized Learning, gav Bryan Reimer, grundare och co-director på MIT:s Advanced Vehicle Consortium, sitt svar på den frågan: “Överväg att prioritera AI som stödjer och förstärker istället för att ersätta mänsklig intelligens,” sa han i sin presentation.

Se inspelningen från vårt event "De senaste framstegen inom decentraliserat lärande".

AI Sweden AI Labs är ett dynamiskt center för både forskning och utveckling, med flera olika fokusområden och en avancerad teknisk infrastruktur. Tillsammans lägger det grunden för snabb utveckling och djärv innovation med hjälp av AI. AI Labs är uppbyggt för att främja samarbeten mellan organisationer från olika sektorer, och samlar partner från näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

Genom att utveckla de innovativa metoder och tekniska lösningar som behövs för att på ett effektivt sätt tillämpa artificiell intelligens resulterar arbetet som sker i AI Labs i ny kompetens och förmåga, kompetens och förmåga som är nödvändig för att driva utvecklingen och användningen av AI och placera Sverige som en viktig plats för den innovation kring AI som sker globalt.

En del i kunskapsspridningen från AI Labs till AI Swedens partner är ett årligt event, 2024 med temat The Latest Advancements in Decentralized Learning. Syftet är att sprida ny kunskap till AI Swedens partner och att skapa en mötesplats där partner kan träffa AI Swedens experter och studenter som just nu jobbar i olika projekt. På agendan fanns både Bryan Reimers keynote och presentationer från de olika labb och projekt som tillsammans utgör AI Labs, och för de som deltog på plats dessutom en poster session och en rundtur i lokalerna:

Bryan Reimer, som också är en av medlemmarna i AI Lab Advisory Board, inledde sin presentation med en grundläggande observation: “Förmågorna och möjligheterna med AI utvecklas just nu timme för timme.” 

Detta faktum, i kombination med att “AI-forskare, utvecklare, politiker, investerare och konsumenter alla tänker på AI från sin horisont”, skapar utmaningar för de organisationer som vill använda AI i sin verksamhet. Det räcker inte med att tekniken just nu utvecklas snabbt, vi har dessutom svårt att hitta ett gemensamt synsätt för hur vi ska prata om tekniken och dess möjligheter och utmaningarna den innebär för samhället. 

Bryan Reimers förslag är att vi fokuserar på just den balansen, mellan risk och belöning. För att komma dit behöver vi tänka mer kring tillit och transparens och på AI som kan förstärka människor snarare än ersätta dem. 

“Överväg att prioritera AI som stödjer och förstärker istället för att ersätta mänsklig intelligens.” Det innebär bland annat ett minskat fokus på den senaste tekniken, att inte bygga över-optimerade lösningar, eller helt automatiserat beslutsfattande. Tänk istället mer på lösningar som bygger på befintlig teknik, på robusta system, på stöd till beslutsfattande – och att hela tiden utgå från människors behov.

En väg att omsätta de tankarna i praktiken är att utgå från konkreta utmaningar och behov som finns i en verksamhet och hur AI kan användas som ett verktyg för att lösa dem. Det är också en grundläggande filosofi i AI Swedens talangprogram, som var den sista punkten på agendan. 

A picture of Dr. Bryan Reimer

Dr. Bryan Reimer

A picture of Dr. José-Marie Griffiths

Dr. José-Marie Griffiths

José-Marie Griffiths, President of Dakota State University, DSU, också hon medlem av AI Labs advisory board, använde talangprogrammet Industrial Immersion Exchange Program som ett konkret exempel. Där samarbetar AI Sweden och DSU för att erbjuda organisationer möjligheten att låta studenter jobba med lösningar i gränslandet mellan tillämpad AI och AI-security.

“Till sommaren fördubblar vi storleken på programmet och kommer att anta 24 studenter,” berättade José-Marie Griffiths. Hälften av dem kommer att komma från svenska universitet, hälften från amerikanska. 

Som avslutning på eventet arrangerades en poster-session med deltagare från flera av AI Swedens talangprogram.

“Vi har redan hört att många av deltagarna lämnade med nya idéer och nya kontakter,” säger Mats Nordlund, Head of AI Labs, som tillsammans med Helena Theander, Head of Operations Data Factory, stod som värd för eventet.

A picture of Mats Nordlund

Mars Nordlund
Director AI Labs

A picture of Helena Theander

Helena Theander
Head of Operations Data Factory