Hoppa till huvudinnehåll

AI Sweden samarbetar med ledare inom hälso- och sjukvården för att driva Impact Innovation för Strategiska Hälsoprogram

onsdag, februari 22, 2023

AI Sweden samarbetar med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient i en förstudie kallad Impact Innovation: Prevention 360. De nationella innovationsnäten syftar till att utveckla det nästa Strategiska Innovationsprogrammet. Ansökan finansierades av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

An image depicting a female scientist performing laboratory work

Förstudien kommer att pågå från februari till oktober 2023 och fokusera på att utveckla ett datadrivet tillvägagångssätt inom hälso- och sjukvården för att möjliggöra för individer och samhällsaktörer att agera proaktivt och rikta insatser för att främja hälsa och förebygga försämring. Genom att ingripa tidigt och anpassa insatserna kan resurser sparas samtidigt som hälsoutfallen förbättras.

Hälso- och sjukvård för individer och befolkningar behöver utvecklas från reaktiv och generell till proaktiv, precis och informerad. Med ett brett nätverk av mycket erfarna och relevanta partners, och ett dynamiskt omfång från kliniska behov, forskning, teknikutveckling och implementering i samhället, kommer det nationella innovationsnätverket att arbeta uppdragsinriktat och mobilisera alla sektorer i hela samhället.

Prevention 360 samarbetar med Impact Innovation-förstudien kallad Health4All, som koordineras av Karolinska sjukhuset och syftar till att öka hastigheten på implementeringen av innovation inom hälso- och sjukvården. Prevention 360 är öppen för interaktioner med andra parter och förstudier.

Läs mer om projektet Impact Innovation: Prevention 360.

Kontakt

Helena LingeStrategic Program Manager