Hoppa till huvudinnehåll

AI for a deep green transition

Hur kan AI påskynda den gröna omställningen? AI Sverige går samman med WWF Sverige för att utforska detta.

A leaf forest with grass

AI Sweden genomför en öppen utlysning för experter med insikt i ämnen relevanta för denna fråga (såsom AI, klimatförändring, livsmedelssystem, beteendevetenskap etc.), liksom enskilda och organisationer som är villiga att delta och bidra till att utvidga detta projekt.

Det initiala omfånget av detta projekt är en förstudie med särskild inriktning på en grön omställning i de globala livsmedelssystemen.

Vi kommer att genomföra intervjuer och diskussioner under första kvartalet 2024. Är du intresserad av att delta? Kontakta Viktor Bengtsson.

Utmaningar

Framstegen inom klimatförändring går fortfarande för långsamt för att med säkerhet nå målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader under detta århundrade. Utöver befintliga lösningar har AI uppstått som ett nytt verktyg för att tackla klimatförändringar, vilket kräver ytterligare studier.

Syfte

Vi siktar på att titta bortom övervakning av klimatförändringar, bortom nuvarande teknologier, mot tillämpningar av AI som kan driva nya lösningar, nya policys och nya beteenden för en hållbar framtid.

  • Hur kan AI påverka efterfrågan och konsumentbeteende?
  • Hur kan tillämpningar av AI-teknik driva hållbar produktion?
  • Vilken roll kan AI-teknik spela i effektivt beslutsfattande?

Förväntade resultat

Det initiala målet med detta projekt är att samla insikter och skapa ett brett nätverk av forskare, beslutsfattare och aktörer inom den privata sektorn för att bedriva långsiktig forskning, dialog och åtgärder bortom det initiala omfånget av livsmedelssystem.

Det fortsatta projektet förväntas expandera för att inkludera gröna övergångar av energisystem, transport, infrastruktur, industri och mer.

Fakta

Finansiering
WWF Sweden

Deltagare
WWF Sweden, AI Sweden (projektet är öppet för fler deltagare)

Projektperiod
Q1 2024

Kontakt

Vill du bidra eller har du några tankar eller frågor? Kontakta Viktor Bengtsson för att lära dig mer.