Hoppa till huvudinnehåll

Språkteknologier (NLU)

Förståelse av Natural Language Understanding (NLU) kommer att vara nyckeln till att fullt ut utnyttja AI och möjliggör uppgifter som varierar från att använda röstassistenter hemma till en pålitlig automatisering av vissa sociala tjänster. För att accelerera innovation, utveckling av applikationer och implementering inom detta område, utgör NLU därmed ett av AI Swedens strategiska initiativ.

Vill du få tillgång till GPT-SW3?

AI Sweden har tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language har byggt den första verkligt storskaliga generativa språkmodellen för de nordiska språken, och främst svenska.

Om du är intresserad av att bli partner till AI Sweden och få tillgång till partnerförmånerna, inklusive labben, tveka inte att kontakta oss.

Vad är språkteknologier (NLU)?

Språkteknologier (NLU) är ett samlingsnamn för de tillämpningar som kan analysera, producera, modifiera eller svara på mänsklig text och tal. Bearbetning av naturligt språk (NLP) är en kärnkomponent inom detta område. NLP-algoritmer (språkmodeller) lär sig från språkdata. De möjliggör maskinförståelse och maskinrepresentation av naturligt (mänskligt) språk. Med hjälp av NLP kan applikationer och verktyg användas för att identifiera mönster och ge insikter dolda i stora mängder språkdata, alltför omfattande för människor att bearbeta. Baserat på mönster och insikter kan ostrukturerade data omvandlas till hanterbar, nyttig information, vilket gör att vi kan fatta datadrivna och välgrundade beslut. För att Sverige ska kunna dra nytta av den snabba utvecklingen inom det tillämpade språkteknikområdet behöver språkmodeller tränas på dataset för svenska och minoritetsspråk som talas i Sverige.

Insikter från bakom kulisserna av AI (blogg)

AI Swedens NLU-team har som mål med att skriva blogginlägg att vara så öppna och transparenta som möjligt med utvecklingsprocessen och att bjuda in flera olika perspektiv på denna typ av modell - både våra egna och de som kanske är mer kritiska till denna utveckling.

Projekt

A picture of hands applying white chalk

Data Readiness Lab

Data Readiness Lab erbjuder en samarbetsmiljö och bidrar med kompetenser, verktyg, ramverk och resurser för att öka dataförberedelse och datamognad bland aktörer inom både offentlig och privat sektor.
DeployAi logo on a turquoise background

DeployAI

Projektet DeployAI ska bygga, driftsätta och lansera en fullt operativ AI-on-demand-plattform (AIoDP) som främjar pålitliga, etiska och transparenta europeiska AI-lösningar för användning inom...
One of the supercomputors in the Barcelona Supercomputing Center

EuroLingua-GPT

AI Sweden och Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems tränar tillsammans en ny modell av stora språkmodeller för alla de officiella europeiska språken.
Photo in black and white of trucks on a parking lot seen from above

FormAI

FormAI utforskar användningen av generativ AI i kombination med formell verifiering för att utveckla säker och pålitlig programvara inom fordonsområdet.
Scrabble tiles tumbling in the air, each spelling out the letters and symbols of GPT-SW3

GPT-SW3

AI Sweden, tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language, utvecklar en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken, främst svenska.
GPT-SW3 graphic showing input by public sector, industry, startups and academia

GPT-SW3 valideringsprojekt

Kan en storskalig svensk generativ språkmodell sänka tröskeln för att använda avancerade språkmodeller för att lösa textbearbetningsuppgifter inom en mängd olika sektorer och användarfall?

Interdisciplinary expert pool for NLU

Detta projekt syftar till att etablera och testa en ny form av tvärvetenskapligt samarbete för att accelerera tillämpad AI inom ramen för AI-driven språkteknologi: Den tvärvetenskapliga expertpoolen...
An illustrative composition featuring multiple screens arranged in a circular formation, radiating light from the center

Multimodal språkmodell

Nu tar AI Swedens språkteam nästa stora steg genom att starta utvecklingen av Sveriges första stora multimodala språkmodell. Den nya modellen förväntas, precis som GPT-SW3, bli en viktig nationell...
A picture from a library setting showing shelves with books

Pilotstudie för federativa språkmodeller på svenska

AI Sweden anslöt sig till Kungliga biblioteket och Scaleout Systems för en pilotstudie om federativt tränade språkmodeller. Detta var den första federativa, storskaliga modelleringen av artificiella...
Language Models for Swedish Authorities project

Språkmodeller för svenska myndigheter

Projektet utvecklar storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn, vilket möjliggör ett antal applikationer med specifik relevans för svenska myndigheter.
A tranquil scene capturing a close-up of a serene lake and mountain view, with a dog peacefully lying on a wooden dock in the foreground

SuperLim

SuperLim-projektet utgör en svensk version av den engelska benchmarkingplattformen (Super)GLUE. Den första versionen av ett utvärderingsramverk för svenska språkmodeller har nu släppts med en...
Landscape image of a lake and red Swedish houses

Svenska Språkdata Labbet

En genomtänkt grund för Naturlig Språkbehandling (NLP) är en av hörnstenarna för framgångsrika AI-applikationer. NLP är ett av AI Swedens strategiska områden, och Svenska Språkdata Labbet var det...
Photo of a large amounts of text documents laying on a table, seen from above. AI-generated

TrustLLM

TrustLLM kommer att utveckla europeiska stora språkmodeller (LLM) i en aldrig tidigare skådad skala, tränade på den största textmängden hittills inom europeisk AI, som täcker en rad...

Seminariumserie om NLP

Seminariumserie om NLP är ett forum varannan vecka för personer som arbetar med eller är intresserade av bearbetning av naturligt språk (NLP) och språkteknologier. Seminarierna organiseras av RISE NLP-grupp och AI Sweden. Gå vidare till vår kanal på YouTube för att titta på de senaste uppladdningarna.

Anmäl dig till kommande seminarier

Möt teamet

A picture of Magnus Sahlgren

Magnus Sahlgren

Head of Research, NLU
+46 (0)76-315 34 80
A picture of Björn Hovstadius

Björn Hovstadius

Manager AI Labs
+46 (0)70-838 39 47
Picture of Francisca Hoyer

Francisca Hoyer

Head of Responsible AI and Operations NLU, PhD (Parental leave)
+46 (0)70-787 23 01
A picture of Danila Petrelli

Danila Petrelli

Senior Data Manager
+46 (0)70-076 37 96
A picture of Felix Stollenwerk

Felix Stollenwerk

Senior Research Scientist, PhD
+46 (0)70 697 47 14
A picture of Amaru Cuba Gyllensten

Amaru Cuba Gyllensten

Senior Research Scientist, PhD
A picture of Ariel Ekgren

Ariel Ekgren

Senior Research Scientist
+46 (0)70-793 13 94
Photo of Tobias Norlund

Tobias Norlund

Research scientist
+ 46 (0)70-616 62 91
A Picture of Tim Isbister

Tim Isbister

AI Engineer
Niclas Hertzberg

Niclas Hertzberg

AI Engineer
Photo of Amelia Högberg

Amelia Högberg

Project administrator & Event manager NLU team
+46 (0)70-431 92 38
A picture of Saga Kristjánsdóttir

Saga Kristjánsdóttir

Junior Project Assistant

För mer information, kontakta

A picture of Magnus Sahlgren
Magnus Sahlgren
Head of Research, NLU
+46 (0)76-315 34 80