Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

En handbok för informationsdriven vård

Arbetar du inom sjukvård och hälsa och undrar hur ni ska kunna använda AI på bästa sätt, överkomma juridiska hinder och börja arbeta mer datadrivet för påbörja förändringen mot informationsdriven och individanpassad vård?

AI Sweden, tillsammans med våra partners Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner och Karolinska Universitetssjukhuset, har publicerat en handbok inom just detta område.

Hur kan jag få tag i boken?

Digital kursversion

  • En nedkortad digital kursversion av handboken, anpassad för mobilen, finns också att tillgå kostnadsfritt, med AI-stödd individanpassning - tillhandahållen av en av våra partners, Sana Labs.

PDF-version

Fysiskt exemplar

  • Boken är gratis och fysiskt exemplar kan efter överenskommelse med våra kontaktpersoner hämtas på våra nodkontor.
     
  • Leap for Life vid Högskolan i Halmstad kan också lämna ut böcker, kontakta Anne-Christine Hertz per mail: anne-christine.hertz@hh.se

(Please note that the book is currently only available in Swedish)

Mer om boken

En handbok för informationsdriven vård är baserad på erfarenheterna från vårdaktörer som redan har gått igenom denna process och implementerar AI-stöd inom klinisk verksamhet. Tack vare dessa insikter slipper andra aktörer att återuppfinna hjulet genom att lära från de som har gått före och visar vägen!

Handboken ingår i AI Swedens innovationsmiljö Informationsdriven vård. Målet är att transformera den svenska sjukvården så att den erbjuder en mer informationsdriven, personaliserad och skalbar vård med stöd av AI. Resultatet blir att sjukvårdens resurser effektiviseras och vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt ger invånarna en bättre hälsa.

I handboken beskrivs lösningar som har visat sig fungera i klinisk verksamhet och som demonstrerar hur man bör hantera relevanta områden som juridiska regelverk, personlig integritet, ledarskap, datahantering med mera.

 

Författarna

Boken är framtagen i samverkan mellan ett stort antal organisationer runtom i Sverige och medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden:

Markus Lingman – Överläkare, strateg, adj professor och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus, utnämnd till Årets AI-svensk 2020
Martin Engström – Leg Läkare, docent, specialist i Anestesi och intensivvård Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Region Halland, Docent, Lunds Universitet
Magnus Clarin – Chef Akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad
Ola Lövenvald – Data scientist och datalagerarkitekt
Sebastian Berg och Carina Sigridsson – Dataskyddsombud för Region Halland, Jurist TechLaw
Håkan Nilsson – Controller och analytiker hälso- och sjukvård, Region Halland
Mattias Ohlsson – Professor i informationsteknologi, Högskolan i Halmstad
Torkel Strömsten – Professor vid Handelshögskolan i Stockholm Platform Director, Mistra Center for Sustainable Markets
Magnus Clarin - Akademichef ITE, Högskolan i Halmstad
Petra Svedberg – Professor i Omvårdnad vid Högskolan i Halmstad
Jens Nygren – Professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad
Tomas Borgegård – Innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset
Peter Losman – Upphandlare MT-utrustning, Region Stockholm
Kye Andersson – Major Impact Initiatives, AI Sweden

 

Lanseringswebinar

Klicka på bilden nedan för att se vårt lanseringswebinar från den 5 october 202 om handboken med Markus Lingman, Martin Engström, Petra Svedberg, Tomas Borgegård och Kye Andersson.

 

Mer information

 

 

 

AI Change Agent Healthcare

Henrik Ahlén