Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

En handbok för informationsdriven vård

– Insikter från insidan

Är du involverad i en organisation inom sjukvård och hälsa och undrar hur ni ska kunna använda AI på bästa sätt, överkomma juridiska hinder och börja arbeta datadrivet?

AI Sweden, tillsammans med partners Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner och Karolinska Universitetssjukhuset, publicerar en handbok inom just detta

 

This handbook is only available in Swedish

En handbok för informationsdriven vård är baserad på erfarenheterna från vårdaktörer som redan har gått igenom denna process och implementerar AI-stöd inom klinisk verksamhet. Tack vare dessa insikter slipper andra aktörer att återuppfinna hjulet genom att lära från de som har gått före och visar vägen!

Handboken ingår i AI Swedens innovationsmiljö Informationsdriven vård. Målet är att transformera den svenska sjukvården så att den erbjuder en mer informationsdriven, personaliserad och skalbar vård med stöd av AI. Resultatet blir att sjukvårdens resurser effektiviseras och vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt ger invånarna en bättre hälsa.

I handboken beskrivs lösningar som har visat sig fungera i klinisk verksamhet och som demonstrerar hur man bör hantera relevanta områden som juridiska regelverk, personlig integritet, ledarskap med mera. Det är resultat från samverkan mellan ett stort antal organisationer runtom i Sverige, medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden. Bland författarna återfinns Markus Lingman, överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus, utnämnd till Årets AI-svensk 2020.

Boken är gratis och kan efter överenskommelse med våra kontaktpersoner hämtas på våra nodkontor som finns  här.

Leap for Life vid Högskolan i Halmstad kan också lämna ut böcker, kontakta Anne-Christine Hertz per mail: anne-christine.hertz@hh.se

Det kommer även en digital utbildning som är baserad på handboken, länk kommer här inom kort.

 

Den 5 oktober kl 8:30 - 9:30 kör vi ett publikt, gratis webinar om handboken med Markus Lingman och tre medförfattare.

Länk till information och anmälan

AI Change Agent Healthcare

Henrik Ahlén