Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Fem AI Change Agent/SMF coacher i Västsverige

Vi genomför nu en satsning inom AI Sweden för att stärka omställningen till en hållbar och jämställd, data- och AI- driven verksamhet hos 100 små- och mellanstora företag (SMF/SME) i Västra Götaland och Halland med hjälp av 5st AI Change Agents/coacher distribuerade hos samarbetspartners i Västsverige.

People workign together over a laptop

Om AI Sweden och uppdraget

AI Sweden är ett neutralt, icke vinstdrivande nationellt center finansierat av över hundra parter, inklusive Vinnova, med mål att accelerera användningen av tillämpad AI för att stärka samhälle och konkurrenskraft i Sverige.

För att säkerställa lokal närvaro och engagemang i hela Sverige har AI Sweden etablerat sex regionala kontor i Sverige, s.k. noder inom organisationen.

Vi genomför nu en satsning inom AI Sweden för att stärka omställningen till en hållbar och jämställd, data- och AI-driven verksamhet hos 100 SMF i Västra Götaland och Halland med hjälp av 5st AI Change Agents/coacher distribuerade hos samarbetspartners i Västsverige.

En av dessa personer kommer att ha Göteborg som bas, och övriga önskar vi få på plats i Borås (IUC Sjuhärad), Skövde (Science Park Skövde), Halmstad (H5), samt i Trollhättan (Innovatum Science Park). Dessa organisationer verkar inom och är väl förankrade i respektive geografiska område, har kännedom om behov, utmaningar och expertis bland företag och organisationer i sitt närområde, samt ett starkt förtroende bland dessa.

Om rollen

AI Change Agents är individer med AI-kunskap som kan coacha de mindre bolagens väg till att bli AI-mogna. Begreppet AI Change Agent bottnar i hur AI Sweden ser behovet av förändringsledning och är någon att få stöd av under den resa som varje organisation behöver göra för att bli AI-moget. Det är en roll under utveckling inom AI Sweden, som kommer spela en stor roll för att företagen skall kunna ta till sig ett AI-drivet arbetssätt och att utvecklas till AI-mogna verksamheter. Dessa coacher kommer att utveckla och arbeta med tjänster i form av affärsutvecklingsstöd, utbildning, kompetensmatchning osv., samt säkerställa att rätt organisationer och individer coachas.

De kommer att hjälpa företagen att utvärdera sin egen AI-mognad och planera vilka steg de skall ta. De kommer också att hjälpa dem att välja bland enkla paketerade tjänster för att stötta denna transformation (utbildningar, matchmaking, best practices, analysverktyg, etc).

En AI Change Agent är duktig på att förstå behov/användarperspektivet, affärsplaner, strategier, tekniska möjligheter och begränsningar med AI för att kunna medla mellan olika stakeholders. Samtidigt är de kommunikativa och bekväma med att hålla workshops. De har ett bra eget driv då de behöver hålla i taktpinnen.

I arbetet ingår:

 • Identifiera företag och personer på företag som har behov och intresse av att utveckla sin verksamhet med hjälp av AI.
 • Identifiera behov, utmaningar och kompetens bland de lokala företagen och stötta deras AI-mognad och transformation med hjälp av de utformade tjänsterna.
 • Säkerställa deltagare från både ledning och operativ personal bland alla bolag som får coaching.
 • Säkerställa att alla deltagande bolag strävar efter hållbara lösningar med AI.
 • Spridning av AI Swedens nationellt samlade resultat, kunskap, resurser och nätverk bland aktörer i Västsverige.
 • Ta tillvara på behov och kompetens i Västsverige och matcha nationellt.

Coacherna kommer att företräda AI Sweden och jobba nära respektive Science Park där de är placerade. De kommer att samverka med varandra i Västsverige och med AI Swedens nationella team inom AI transformation för att säkerställa bästa möjliga erbjudande och arbetssätt.

Profil

Vi söker energiska och nyfikna personer med god förståelse för AI-metoder, system och hur de kan tillämpas. Vi förväntar oss att sökande uppvisar starka sociala, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter samt ett åtagande att göra verklig skillnad genom att göra det möjligt för våra partners att använda AI. En examen i tillämpad AI, datavetenskap eller liknande är en fördel, men inte ett krav.

Vi förväntar oss att du har

 • Minst 5 års erfarenhet i relevanta miljöer / roller där förändring eller transformation av något slag har varit en dominerande aspekt.
 • Förståelse på hög nivå av olika AI-tekniker och hur man tillämpar dem i praktiken, och helst praktisk erfarenhet av tillämpad AI eller datavetenskap.
 • Förmåga att förklara tekniska lösningar och projektresultat för icke-teknisk publik – på både svenska och engelska.
 • Förmåga att snabbt förstå olika domäner och organisationer och deras utmaningar.
 • Bevisad projektledningskompetens och erfarenhet av att leda utan formell auktoritet.

Omfattning: Heltid

Projektanställning t o m aug 2023, med möjlighet till utökat uppdrag.

Frågor?

Kontakta Helena Theander, eco-system and node manager Göteborg

helena.theander@ai.se

Ansökan

CV

Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf.

Personligt brev

Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf.

Placering