Skip to main content

Sverige i Europas dataekosystem – så kan svenska aktörer nyttja EU-samarbeten

-
Stockholm

AI Sweden, DIGG, Vinnova och RISE arrangerar en konferens med syftet att få näringsliv, akademi och offentlig sektor att mötas kring EU:s dataekosystem och tillsammans utforska en väg framåt.

Arranged by: 
AI Sweden
DIGG
Vinnova & RISE

Europas inre marknad för data fördjupas genom allt tätare samarbeten. Det innebär strategiska möjligheter för Sverige att engagera sig och påverka utvecklingen av EU:s AI- och dataekosystem. Hur kan svenska aktörer nyttja och delta i uppbyggnaden europeiska cloud-to-edge infrastrukturer, gemensamma dataområden och nätverk av AI-testbäddar? Den här konferensen är en unik möjlighet för näringsliv, akademi och offentlig sektor att mötas kring EU:s dataekosystem och tillsammans utforska en väg framåt.

En stor del av de europeiska initiativen delfinansieras genom programmet för ett digitalt Europa. DIGG, AI Sweden, RISE och Vinnova arrangerar konferensen tillsammans som en del i det gemensamma arbete att främja svenskt deltagande i programmet.

På konferensen får du ta del av de allra senaste initiativen till gemensamma AI-, data- och cloud-infrastrukturprojekt inom Europa. Du får även träffa många av Sveriges mest engagerade aktörer inom området och ta del av deras perspektiv på europeiska samarbeten.

Som deltagare i konferensen får du:

• Ta del av den senaste utvecklingen inom dataområden, AI-testbäddar och cloud-to-edge-infrastruktur i Europa

• Nätverka med andra aktörer som är intresserade av att utveckla Sveriges och Europas AI, data och cloud-sektor

• Delta i seminarier för utbyte av erfarenheter och perspektiv

• Tips om aktuella och kommande utlysningar i Programmet för ett digitalt Europa som kan stötta er verksamhet

Konferensens program publiceras senare i höst.

När: 15 december 2022

Var: Hotell Scandic Continental, Stockholm

Anmäl dig här