Skip to main content

Referensgruppsmöte för offentlig sektor och tillämpad språkteknologi

-
Hybird

Mötet riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor. Syfte med mötet är att sprida resultaten av AI Swedens projekt inom språkteknologi och facilitera synergieffekter kring gemensamma behov och utmaningar.

Arranged by: 
AI Sweden

Syfte med referensgruppen

 
  • att ta del av och använda de resultat, tillämpningar och metoder som tas fram i projekten
  • att lyfta egna behov och utmaningar att väga in i AI Swedens projektplanering framöver 
  • att identifiera synergier mellan egen verksamhet och de behov och angränsande utmaningar, som projekten inriktat sig på hittills
  • att identifiera gemensamma behov inom referensgruppen för att forma fokus- och arbetsgrupper
 

Datum och tid: 8 juni 2022, 9-12 (du som deltar på AI Swedens kontor i Stockholm behöver vara på plats kl.8.50)

Plats:
- AI Swedens Stockholmskontor, Flemmingatan 41 (deadline för registrering är 1 juni)
- Online

I samband med referensgruppsmötet genomför vi en behovsanalys.  Vi vill gärna att du hjälper oss med att svara på denna enkät inför vår träff 8 juni. 

Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta francisca.hoyer@ai.se

Mer information och anmälan