Skip to main content

Partner Breakfast Seminar

-
Linköping, Kista, Gothenburg & online

Låt oss få en intressant och kreativ start på fredagen och lyssna på våra partners arbete med AI, diskutera utmaningar och framtida initiativ tillsammans. AI Swedens ambition är att anordna Partner Breakfast varannan fredag ​​som hybridmöte, på flera platser runt om i Sverige och online. Bjud in en kollega och häng med!

Arranged by: 
AI Sweden

Tema: AI och civilsamhället

Combitech erbjuder avancerade tjänster och smarta lösningar för digitalisering inom både industri och offentlig sektor. Vi har ett nära samarbete med totalförsvarets olika aktörer såsom Försvarsmakten, MSB, kommuner och regioner där vi arbetar med samhällsplanering, skydd av information, krishantering, mm.  Att verka för ett hållbart, säkert och uthålligt samhälle är något som ligger oss varmt om hjärtat och i den här presentationen kommer vi att berätta hur vi kan bidra när det gäller utvecklingen av smarta städer, energiförsörjning, återvinning, mm. Konkreta exempel kommer att varvas med ambitioner för framtiden.

Vi kommer även dela några tankar och reflektioner kring hur AI Swedens partnernätverk skulle kunna bidra till den "Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle" som initierats av AI Sweden och Vinnova.

Talare:
Johan Gunnarsson, CTO at Combitech
Johnny Larsson, Head of Business Area Applied Analytics, Combitech

Dag och tid:
Oktober 28, 08.00 - 09.00 am. (On site, 07.45 - 09.00)

Plats:

On Site - AI Sweden's Gothenburg Office, Lindholmspiren 11

On Site - Kista Science City, Borgatfjordsgatan 6

On site - DoSpace Mjärdevi, Linköping Science Park, Teknikringen 10

Online 

Med dessa frukostseminarium vill vi utforska en plattform för partners inom AI Sweden att träffas, diskutera och hitta nya beröringspunkter. På seminarierna presenterar våra partners olika ämnen relaterade till AI och teknik. Vi uppmuntrar till en livlig diskussion bland deltagarna under andra halvan av mötet.

* Detta event är partner exklusivt.

Anmäl dig här