Skip to main content

DataRätt Innovation: Seminarieserie

-
Stockholm & Online

Inom ramen för AI Swedens projekt DRIV (DataRätt Innovation) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Arranged by: 
AI Sweden

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

22 nov 10:00-11:30

Tema:
Konsekvensbedömningar och förhandssamråd enligt GDPR

Seminariet avser att svara på följande frågor:
- Vad är en konsekvensbedömning (DPIA)?
- När ska en DPIA genomföras?
- Vad ska en DPIA innehålla?
- Vad behöver man tänka på vid en DPIA?
- Vilka är utmaningarna?
- Vilka praktiska tips finns?
- När kan ett förhandssamråd begäras av IMY?
- Vad är IMY:s roll vid förhandssamråd?

Föreläsare:
Karin Schurmann, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå AB
Magnus Bergström, IT- och informationssäkerhetsspecialist, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Plats:
Online - Zoomlänk i bokningsbekräftelsen

Notera att seminarierna är vid olika tider.

Anmäl dig här

Välkomna!