Skip to main content

DataRätt Innovation: Seminarieserie

-
Göteborg & online

Inom ramen för AI Swedens projekt DRIV (DataRätt Innovation) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Arranged by: 
AI Sweden

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

21 april 09:00-11:00

Tema:
Delning och överföring av data

Verksamheter och andra intressenter bakom samverkansprojekt inom datadriven forskning och utveckling möter organisatoriska utmaningar i fråga om hantering och delning av innovationskritisk data – särskilt rörande behandlingen av personuppgifter. Samtidigt kommer viktiga uppdateringar av EU:s regelverk I fråga om datahantering som påverkar alla aktörer på den digitala marknaden. Seminariet syftar till att ge en överblick över det juridiska ramverk och de nyheter som påverkar en effektiv hantering och delning av data. Fokus ligger särskilt på organisation (struktur) och roller i projekt där aktörer samverkar för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Hur ska man tänka kring ansvarsfördelning och vilken roll spelar standardavtal och standardavtalsklausuler?

Talare:
Johan Engdahl, Advokat/Partner, Advokatfirman Delphi
Johan Axhamn, jur. Dr, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet

Plats:
På plats - Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5 Göteborg, Demostudion
Online - Zoom

Anmäl dig här

Välkomna!