Skip to main content

DataRätt Innovation: Seminarieserie

-
Online

Inom ramen för AI Swedens projekt DRIV (DataRätt Innovation) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Arranged by: 
AI Sweden

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

10 mars 10:00-12:00

Tema:
Hur överbryggar vi gapet mellan teknik och juridik – exemplen regulatorisk sandlåda och policylabb

Regulatoriska sandlådor nämns allt oftare i samand med datadriven innovation. England och Norge har sandlådor och under hösten genomförde IMY och Region Halland en sandlåda tillsammans. Under detta seminarium ska vi diskutera vad är en regulatorisk sandlåda, vad och hur gör man en sandlåda samt vad är nästa steg?

Talare:
Kristina Andersson, Susanne Stenberg, Håkan Burden, Seniora forskare, RISE
Christina Lagerstedt, Projektet Sjyst data, Senior forskare RISE
Anna Fridén, fd den statliga utredningen KOMET, numera projektledare RISE
Magnus Bergström, IMY

Plats:
Online - Zoom

Anmäl dig här

Välkomna!