Skip to main content

DataRätt Innovation: Seminarieserie

-
Online

Inom ramen för AI Swedens projekt DRIV (DataRätt Innovation) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Arranged by: 
AI Sweden

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

Tredjelandsöverföringar - möjligheter och utmaningar

Att stärka kunskaperna hos offentligt finansierade forsknings- och innovationsprojekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation. Vid detta tillfälle går vi igenom tredjelandsöverföringar av data och vad man bör tänka på där.

Efter genomgånget seminarium kan deltagarna förvänta sig att ha fått svar på följande frågor:​

  • Vad är en tredjelandsöverföring?​
  • Hur ser regelverket kring tredjelandsöverföringar ut?​
  • Vad är en data transfer impact assessment (DTIA)?​
  • Vad är status för Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF)?​
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att möjliggöra tredjelandsöverföringar?​
  • Vad säger tillsynsmyndigheterna?​
  • Vilka praktiska tips finns?

Talare:
Karin Schurmann, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå AB
Anna Eidvall, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå AB

Plats:
Online - Zoom

Anmäl dig här

Välkomna!