Skip to main content

AI-nätverket för partnerkommuner

-
Online

Välkomna till nätverksmöte för AI Swedens partnerkommuner! Tema för mötet är data.

Arranged by: 
AI Sweden

Syftet med nätverket är att identifiera kommuners resurser och behov, identifiera vilka regulatoriska och lagstiftningsmässiga hinder för utveckling och implementering av AI som finns idag och hur vi tillsammans kan gå vidare. Läs mer om nätverket här.

Agenda:

  • Inledning
  • Nyheter från AI Sweden
  • Tema data: 
    Databeredskapsverkstaden - information om arbetet inkl diskussion, Strängnäs kommun och SKR
    Informationsägarskap och datakvalitet - ur ett förvaltningsperspektiv, Stockholms stad
    Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle - lärande från utvecklingsprojekt.
  • Övriga frågor och nästa möte

Detta möte är endast för kommuner som är partners till AI Sweden.

Anmäl dig här