Skip to main content

AI-nätverket för kommuner och regioner

-
Online

Varmt välkomna till AI Sweden och SKR:s gemensamma nätverk för kommuner och regioner. Under denna träff får vi en introduktion till ett mycket spännande område, språkbaserad AI. Därutöver är vi väldigt nyfikna att få höra mer om hur en region planerar för olika AI satsningar. Hur kan vi ta nästa steg med AI? Vinnova öppnar snart upp en ny kraftsamling för kommuner som vi kommer att få höra mer om på träffen.

Arranged by: 
SKR & AI Sweden

Introduktion till AI för text och GPT-SW3

Utvecklingen inom språkbaserad AI går framåt med stormsteg och verktygen blir både enklare att använda och mer kraftfulla. Ariel Ekgren, AI Research Scientist på AI Sweden, kommer att ge oss kort bakgrund om fältet, vart vi står i Sverige idag och hur AI för text och GPT-SW3 kan användas. 
 

Kraftsamling AI för kommuner

Många aktörer satsar nu på att stärka offentlig sektors AI-förmåga. Även AI Sweden har identifierat behovet hos denna målgrupp för att accelerera användningen av AI i Sverige. I samband med att Vinnova står i startgroparna med att öppna en ny kommunsatsning startar AI Sweden en satsning på kommuner och krokar arm med Vinnova för en kraftsamling med målet att stärka kommuners kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Viktoria Josefsson, AI Sweden, med flera, kommer att berätta om en kommande kraftsamling gentemot kommuner och civilsamhälle som inkluderar öppna utlysningar och support för kommuner att komma igång med sin AI resa.

 

Region Gävleborg

Region Gävleborg befinner sig i startgroparna på en lång utvecklingsresa för att öka tillämpningen av AI i flera olika verksamheter. Regionen använder idag AI i enskilda tillämpningar, ex för att planera strålning i cancerbehandling. I dessa står ofta leverantörerna själva för de stora datamängderna som ligger till grund för AI-beräkningarna. Men genom flera stora utvecklingsinitiativ siktar regionen på att kraftigt öka den egna förmågan att samla in och bearbeta stora datavolymer som kan utgöra grunden för breddinförande av AI-tillämpningar för ex. avvikelsedetektion, prediktioner och beslutsstöd i icke regelbaserade sammanhang. IT-direktör Markus Bylund berättar mer om regionens förväntningar på ett aktivt deltagande som partner i AI Sweden som viktig komponent i den planerade AI-resan.

 

Dag och tid: 18 maj, 09.00-12.00
Plats: Online, länken till mötet kommer i din bokningsbekräftelse

 

Anmälan