Skip to main content

AI-nätverket för kommuner och regioner

-
Online

Varmt välkomna till AI Sweden och SKR:s gemensamma nätverk för kommuner och regioner.

Arranged by: 
AI Sweden & SKR

Sedan hösten 2021 driver AI Sverige och SKR tillsammans ett gemensamt AI-nätverk för regioner och kommuner för att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor. Tillsammans identifierar vi resurser, behov och hinder för att driva AI-utveckling.

Nästkommande möte inleds med en diskussion med anledningen av den snabba utveckling som pågår inom AI just nu. Vi kommer även få ta del av hur en organisation kan organisera sig för att arbeta med AI, och vi kommer få ta del av ett konkret case från Södertälje kommun. Därtill kommer vi få lyssna till hur det går med arbetet med det AI-råd som SKR och AI Sweden har startat inom ramen för kraftsamlingen för AI i kommuner och civilsamhälle.

Agenda:

  • AI ritar om kartan - diskussion utifrån trender och omvärld, AI Sweden
  • Bolagsverket Hub - Hur organiserar man sig för att driva systematisk AI transformation. Erika Sjödin Bolagsverket
  • Case - Södertälje kommun optimerar avfallshantering med hjälp av AI, Göran Hellström, Telge
  • AI rådet - en del av kraftsamlingen för AI i kommuner, Ina Tidvall SKR och Jonatan Permert AI Sweden

Dag och tid: 11 Maj, 09.00-11.00
Plats: Online, länken till mötet kommer i din bokningsbekräftelse

Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Syftet med det öppna AI-nätverket för kommuner och regioner är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor. Vi ser fram emot att du är med och bidrar på träffen!